Επίκαιρα Ζητήματα από την Εφαρμογή του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

O Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας διοργανώνει Εκδήλωση με θέμα: «Επίκαιρα Ζητήματα από την Εφαρμογή του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19.00 στην Αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου
Δικηγόρων  Λάρισας. Εισηγητές – Θέματα :
-Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.  Θέμα: «Κατάσχεση απαιτήσεων εις χείρας τρίτου». 
-Δημήτριος Τσικρικάς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.  Θέμα: «Ασφαλιστικά Μέτρα – Ένδικα Μέσα». 
-Στέφανος Πανταζόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστήμιου Αθηνών – Εφέτης. Θέμα: «Ειδικές Διαδικασίες».
Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας Δημήτριος Κατσαρός.

Σχόλια