Αναρτήσεις

Αναγκαστική εκτέλεση: Έγγραφα που πρέπει να κοινοποιήσει η επισπεύδουσα όταν έχει λάβει χώρα οιονεί καθολική διαδοχή, που προήλθε από απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας

Αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Αναγκαστική Εκτέλεση) με το Ν.4475/2017

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς

Έρχονται οι Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί: Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπει το πολυνομοσχέδιο

Παρουσίαση και Ανάλυση των Αλλαγών στην Αναγκαστική Εκτέλεση στο Νέο ΚΠολΔ (Εγκύκλιος - pdf)

Αναγκαστική Εκτέλεση: Οι αλλαγές στον ΚΠολΔ (άρ.939-954). Τί αλλάζει στην Ανακοπή του 954 παρ.4

Συνέχιση της αποχής των συμβολαιογράφων από τους πλειστηριασμούς την Τετάρτη 16/11

Οι αλλαγές στην Αναγκαστική Εκτέλεση στο νέο Κώδικα Πολ.Δικονομίας (αρ.912-937)

Συνεχίζεται η αποχή των Συμβολαιογράφων από τους πλειστηριασμούς την Τετάρτη 2/11

Πλειστηριασμοί με ΜΑΤ και διαδηλώσεις

Σε λειτουργία η ιστοσελίδα ανάρτησης των πλειστηριασμών

Οι δικαστικοί επιμελητές αρμόδιοι για τον καθορισμό της εμπορικής αξίας των κατασχεμένων ακινήτων. Νόμιμο το σχέδιο ΠΔ σύμφωνα με το ΣτΕ

Αποζημίωση από άδικη αναγκαστική εκτέλεση