Αναγκαστική εκτέλεση: Έγγραφα που πρέπει να κοινοποιήσει η επισπεύδουσα όταν έχει λάβει χώρα οιονεί καθολική διαδοχή, που προήλθε από απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας

ΜΠρΠειραιώς 1366/2024 (περιουσιακές διαφορές): Έγγραφα που πρέπει να κοινοποιήσει κατά το άρθρο 925 ΚΠολΔ η επισπεύδουσα την εκτέλεση, για να συνεχίσει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης όταν, μεταξύ των άλλων,  έχει λάβει χώρα οιονεί καθολική διαδοχή, που προήλθε από απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας. 

Θα πρέπει να επιλεγούν εκείνα μόνο τα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συντέλεση της απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας από τη διασπώμενη και τη σύσταση της επωφελούμενης και στοιχειοθετούν τη νομιμοποίηση της τελευταίας. 

Τα έγγραφα, που πιστοποιούν τις ανωτέρω πράξεις και ολοκληρώνουν την διάσπαση, είναι τα μόνα κρίσιμα και θα πρέπει να συγκοινοποιούνται στον οφειλέτη με την επιταγή. Όλα τα προηγούμενα οσηδήποτε σπουδαιότητα και σοβαρότητα αν παρουσιάζουν για τη διαδικασία της διασπάσεως καθ’ εαυτήν, δεν παύουν να αποτελούν στοιχεία, που αφορούν στις εσωτερικές σχέσεις των εταιρειών [διασπώμενη-επωφελούμενη]. 

Παράλειψη συγκοινοποίησης από την επισπεύδουσα της εγκριτικής της διάσπασης απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και της ανακοίνωσης της καταχώρησης της νέας επωφελούμενης εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Ακυρότητα επιταγής προς εκτέλεση και κατασχετήριας έκθεσης.

[Τον ανακόπτοντα εκπροσώπησε το Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Λ. Καλτσά (Σωτήρος Διός 6-Πειραιάς, τηλ. επικ. 2104119287-2104171385 κιν: 6972397827)]

Δείτε την Απόφαση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά