Αναρτήσεις

Αξιοποίηση ακινήτου για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4182/2013 (ΝΣΚ)

Ζητήματα από το ν. 4438/2016, για τις συμβάσεις πίστωσης με καταναλωτές για ακίνητα προοριζόμενα για κατοικία

Καταβολή αποζημιώσεων για απαλλοτρίωση λόγω ρυμοτόμησης ακινήτων (ΣτΠ)

Ξεκίνησε η λειτουργία τριών νέων Κτηματολογικών Γραφείων στην Αττική

Αναστολή πράξης προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ: Λήψη υπόψη των αποφάσεων του ΣτΕ που ακύρωσαν την παράλειψη αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων

Η νομολογιακή διάσταση της άρνησης καταχώρησης πράξης στα κτηματολογικά φύλλα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4438/2016 με την ενσωμάτωση της Οδηγίας για τα Στεγαστικά Δάνεια

Αποδοχή αιτήσεων ακύρωσης της υπουργικής απόφασης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών ακινήτων (ΣτΕ)

Περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτου- Δικαιώματα από την χρήση και την εκμετάλλευσή του

Αποχή των Συμβολαιογράφων από τους πλειστηριασμούς την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου. Ποιοί θα γίνουν κατ΄εξαίρεσιν

Νέα αποχή των Συμβολαιογράφων από τους πλειστηριασμούς την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου

Αποποιήσεις Κληρονομιών: Μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια λόγω φόρων και χρεών

Αλλαγές στο Σχέδιο Νόμου για τα Υποθηκοφυλακεια

Αυξάνονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων. Μικρό το ποσοστό των δανειοληπτών που ρυθμίζουν τα δάνεια τους

Οι δικαστικοί επιμελητές αρμόδιοι για τον καθορισμό της εμπορικής αξίας των κατασχεμένων ακινήτων. Νόμιμο το σχέδιο ΠΔ σύμφωνα με το ΣτΕ

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά