Αναρτήσεις

Οι Αυτοτελείς Ισχυρισμοί στην Ποινική Δίκη. Από τη Θεωρία στην Πράξη

Η Πρόταση Οδηγίας για το πτωχευτικό δίκαιο: προληπτική αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και δεύτερη ευκαιρία

Διαμεσολάβηση και Διοικητικές Διαφορές: Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα

Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο

Το Προσφυγικό Ζήτημα υπό την σκοπιά του Διοικητικού & Ποινικού Δικαίου

Επίκαιρα ζητήματα Συνταγματικού Δικαίου, Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου και Διοικητικής Δικονομίας

Αρχαίο Δράμα, Δίκαιο και Πολιτική

Η δίκη της πτώχευσης και των προληπτικών μέτρων της

Ζητήματα ποινών και μέτρων ασφαλείας: Από την απειλή έως την έκτιση

Ιατρική Ευθύνη (Συνέδριο)

Συναινετική Λύση του Γάμου. Συμβολαιογράφος ή Δικαστής;

Επίκαιρα ζητήματα πολιτικής δικονομίας, εθνικού κτηματολογίου και δασικών χαρτών. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση

Εταιρικές Διενέξεις (στις Προσωπικές και στις Κεφαλαιουχικές Εταιρίες)

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

H Ιατροδικαστική και η Νομική Επιστήμη στην Απονομή Δικαιοσύνης

Τα Νέα Νομοθετικά και Νομολογιακά Δεδομένα στη Διοικητική Δίκη

Δάση και Δασικοί Χάρτες

Παιδί και Πληροφορία: Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας, Δικαίου - Δεοντολογίας, Πολιτισμού

Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας: Συνέντευξη Τύπου με αφορμή την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2016

Διεθνείς αντιδικίες σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις: Δείτε σε βίντεο την Ημερίδα του ΔΣ Πατρών