Αναρτήσεις

Μεταπτυχιακό: Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση

Ιατρική Ευθύνη (Συνέδριο)

Νομικοί και ηθικοί προβληματισμοί στην Ανθρώπινη Αναπαραγωγή

Αναγνώριση ταυτότητας φύλου

Ιατρική, Δίκαιο και Διαδίκτυο

Εμβολιασμοί και προστασία της δημόσιας υγείας: Ιατρική, νομική και κοινωνική διάσταση

Χορήγηση δεδομένων υγείας για δικαστική χρήση και σύσταση σε νοσοκομείο για μη τήρηση αρχείου

Περιοριστικά μέτρα στη σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση των ψυχικά πασχόντων

Προγεννητικός έλεγχος - Ιατρικές και νομικές θέσεις και προσεγγίσεις

Δικαίωμα πρόσβασης του ασθενούς στον ιατρικό του φάκελο

Αποζημίωση 190.000 ευρώ σε συγγενείς θύματος για ιατρικό σφάλμα