Μεταπτυχιακό: Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση

Tα Τμήματα Ιατρικής και Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, η Νομική Σχολή και το Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ, προκηρύσσουν είκοσι πέντε (25) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2017–2018 στο "Διατμηματικό Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ". (ΔΠΜΣ) «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση". Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα παρακολούθησης και ένα εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στη γραμματεία του ΔΠΜΣ στην Ιατρική Σχολή από 27 Ιουνίου 2017 έως και 21 Ιουλίου 2017 και από 4 Σεπτεμβρίου 2017 έως και 8 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρες από 10:30 π.μ. έως 12.45. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια