Αναρτήσεις

Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο

Επίκαιρα ζητήματα Συνταγματικού Δικαίου, Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου και Διοικητικής Δικονομίας

Αρχαίο Δράμα, Δίκαιο και Πολιτική

Ιατρική Ευθύνη (Συνέδριο)

Επίκαιρα ζητήματα πολιτικής δικονομίας, εθνικού κτηματολογίου και δασικών χαρτών. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

H Ιατροδικαστική και η Νομική Επιστήμη στην Απονομή Δικαιοσύνης

Τα Νέα Νομοθετικά και Νομολογιακά Δεδομένα στη Διοικητική Δίκη

Παιδί και Πληροφορία: Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας, Δικαίου - Δεοντολογίας, Πολιτισμού

Εκδηλώσεις για το Σήμα στη Θεσσαλονίκη

The European Court of Justice and Arbitration - Τhe Referral Procedure

Ποια η συμμετοχή των πολιτών στη συνταγματική αναθεώρηση; Λόγος και αντίλογος

Κρυπτογραφία & Νομική: Δεδομένα, Ιδιωτικότητα και Έξυπνα Συμβόλαια

Προβλήματα Ποινικής Δικηγορίας & Δικαιοσύνης

Η Προστασία των Δασών υπό το πρίσμα του Κτηματολογικού Δικαίου

Η Σαρία και ο Μουφτής υπό αμφισβήτηση

Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων

Η απαγόρευση διακρίσεων στην πράξη

Ιατρική, Δίκαιο και Διαδίκτυο

Πολυνομία και Κράτος Δικαίου