Αναρτήσεις

Η πρόσκρουση πτηνού σε αεροπλάνο συνιστά έκτακτη περίσταση που απαλλάσσει τον αερομεταφορέα από την υποχρέωσή αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης (ΔΕΕ)

Καταδίκη της Κύπρου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση κρατούμενου

Καταδίκη της Ελλάδας για υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τη λειτουργία ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι της Κέρκυρας

Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για καθυστέρηση της Διοίκησης να συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση για πάνω από 6 χρόνια

Άρνηση κράτους μέλους να χορηγήσει θεώρηση εισόδου για σπουδές σε ευαίσθητο τομέα σε Ιρανή υπήκοο (ΔΕΕ)

ΕΕΔΑ για την υπόθεση Μανωλάδας: Ο Έλληνας δικαστής έκλεισε τα μάτια στην εφαρμογή των νόμων

Παραδεκτό αποδεικτικό μέσο ο κατάλογος με προσωπικά δεδομένα που καταρτίστηκε με σκοπό την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης- Σχέση Νομολογίας ΔΕΕ & ΕΔΔΑ

Πρόγραμμα Άσκησης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

The European Court of Justice and Arbitration - Τhe Referral Procedure

Θάνατος Οξάνας Ράντσεβα: Η υπόθεση κλείνει, τα ερωτηματικά μένουν

Νόμιμη η απαγόρευση της μαντίλας στον εργασιακό χώρο (ΔΕΕ)

Κανένα δικαίωμα στη λήθη για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στο μητρώο εταιρειών (ΔΕΕ)

Τα κράτη-μέλη δεν υποχρεούνται να χορηγούν θεώρηση για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες άσυλο (ΔΕΕ)

Αναρμόδιο το ΔΕΕ να κρίνει επί προσφυγών αιτούντων άσυλο κατά της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας για την επίλυση της μεταναστευτικής κρίσης

Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για την έλλειψη αποτελεσματικού ένδικου μέσου

Νέα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει δύο εταιρίες για υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης στο ΔΕΕ. Αποζημίωση 155.000 ευρώ

Μη νόμιμη η προϋπόθεση της ιθαγένειας για την άσκηση του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου (ΔΕΕ)

Αίτηση παροχής ασύλου μπορεί να απορριφθεί αν ο αιτών είχε συμμετάσχει σε δραστηριότητες τρομοκρατικού δικτύου

Νέα καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για υπερβολική διάρκεια της δίκης και έλλειψη αποτελεσματικού ένδικου μέσου

Δικαίωση δύο δημοσιογράφων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είχαν αποκαλέσει ηθοποιό "παντελώς άγνωστη" και υποχρεώθηκαν να την αποζημιώσουν