Αναρτήσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να παράσχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με ευρωβουλευτή που έχει καταδικαστεί από τη δικαιοσύνη

Νέα Υγειονομική Διάταξη για τη λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών

Οι φορολογικές απαλλαγές που απολαύει η Καθολική Εκκλησία μπορεί να αποτελούν απαγορευόμενες κρατικές ενισχύσεις (ΔΕΕ)

Σε ισχύ η "Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας" για την επιτάχυνση των διασυνοριακών ποινικών ερευνών

Ένας χρόνος μέχρι την εφαρμογή του Γεν.Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων: Η αντίστροφη μέτρηση

Υποχρέωση δήλωσης μετρητών πάνω από 10.000 ευρώ σε ζώνες διέλευσης αερολιμένων που βρίσκονται σε κράτος μέλος της ΕΕ

Καταδίκη της Ελλάδας από το ΔΕΕ για διαφορετική μεταχείριση στη φορολόγηση Κληροδοσιών υπέρ μη κερδοσκοπικών οργανισμών

Μη νόμιμη η απόλυτη απαγόρευση διαφήμισης των οδοντιάτρων (ΔΕΕ)

Η πρόσκρουση πτηνού σε αεροπλάνο συνιστά έκτακτη περίσταση που απαλλάσσει τον αερομεταφορέα από την υποχρέωσή αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης (ΔΕΕ)

Νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Κανονισμός για την διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού

Μη νόμιμη η άμεση εφαρμογή νόμων που μειώνουν τις αποδοχές δημοσίου υπαλλήλου που εργάζεται στο εξωτερικό (ΔΕΕ)

Πόσα δικαιώματα έχασες σήμερα; Η αλόγιστη συναίνεση σε όρους που έχουν τεθεί εις βάρος μας

Μερική επιστροφή τιμής εισιτηρίου σε περίπτωση υποβάθμισης θέσης επιβάτη σε πτήση

Διεθνή διαζύγια: Νέοι κανόνες για την επίλυση περιουσιακών διαφορών

Νέος Κανονισμός για την υποβολή δημοσίων εγγράφων εντός της ΕΕ κατά της γραφειοκρατίας

Νέος Κανονισμός και Οδηγίες για τα Προσωπικά Δεδομένα

Νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν

Νέος Κανονισμός για τη διέλευση προσώπων από τα σύνορα (Κώδικας συνόρων του Σένγκεν)