Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν

Τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν εξασφαλίζονται από τον Κανονισμό 181/2011 που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου 2013. Ο κανονισμός εφαρμόζεται πλήρως στα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων (άνω των 250 χλμ.), ενώ ορισμένες από τις διατάξεις του εφαρμόζονται σε όλα τα δρομολόγια, περιλαμβανομένων των δρομολογίων μικρών αποστάσεων. 
Τα νέα δικαιώματα για τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων (άνω των 250
χλμ.) περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
-επαρκή συνδρομή (όπως ελαφρά γεύματα, γεύματα και αναψυκτικά και, όταν είναι αναγκαίο, κατάλυμα για μέχρι τρεις διανυκτερεύσεις, με οικονομική κάλυψη μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων δυσμενών καιρικών συνθηκών και μεγάλων φυσικών καταστροφών) σε περίπτωση που ένα ταξίδι διάρκειας τριών και πλέον ωρών ματαιώνεται ή η αναχώρηση καθυστερεί για περισσότερο από 90 λεπτά·
-εγγύηση επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο σε περιπτώσεις υπεράριθμων κρατήσεων θέσεων ή σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης άνω των 120 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης·
-αποζημίωση ίση προς το 50% της αξίας του εισιτηρίου σε περίπτωση καθυστέρησης της αναχώρησης για περισσότερο από 120 λεπτά από την προβλεπόμενη ώρα, ματαίωσης του ταξιδιού και αδυναμίας του μεταφορέα να εξασφαλίσει στον επιβάτη είτε άλλο δρομολόγιο είτε επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου.
-Πληροφόρηση σε περίπτωση ματαίωσης του δρομολογίου ή καθυστέρησης της αναχώρησης.
-προστασία επιβατών σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού, απώλειας ή φθοράς μετά από οδικό ατύχημα, ιδίως όσον αφορά όσον αφορά τις άμεσες πρακτικές ανάγκες σε περίπτωση ατυχήματος (περιλαμβανομένης διανυκτέρευσης έως δύο νύχτες σε ξενοδοχείο, συνολικού ποσού 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση),
-δωρεάν συνδρομή στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, τόσο στους τερματικούς σταθμούς όσο και επί του μέσου μεταφοράς, και, εφόσον χρειαστεί, δωρεάν μεταφορά συνοδών,
Επιπλέον, τα ακόλουθα δικαιώματα θα εφαρμόζονται σε όλα τα δρομολόγια (δρομολόγια μεγαλύτερα ή μικρότερα των 250 χιλιομέτρων):
μη επιβολή διακρίσεων όσον αφορά τους ναύλους και τους όρους της σύμβασης σε βάρος επιβατών – άμεσα ή έμμεσα – βάσει της ιθαγένειάς τους,
μη διακριτική μεταχείριση ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα καθώς και χρηματική αποζημίωση για την απώλεια ή ζημία του εξοπλισμού κινητικότητάς τους σε περίπτωση ατυχήματος,
θέσπιση ελάχιστων κανόνων για την ταξιδιωτική ενημέρωση όλων των επιβατών πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, καθώς και γενική ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους στους τερματικούς σταθμούς και με επιγραμμικές υπηρεσίες πληροφόρησης. Εφόσον είναι εφικτό, η πληροφόρηση αυτή θα παρέχεται σε προσιτή μορφή κατόπιν αιτήματος ιδίως για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα,
διαθέσιμος μηχανισμός διεκπεραίωσης καταγγελιών από τους μεταφορείς, για όλους τους επιβάτες,
ανεξάρτητοι εθνικοί φορείς σε κάθε κράτος μέλος με εντολή να εφαρμόσουν τον κανονισμό και, κατά περίπτωση, να επιβάλουν ποινές. Δείτε τον Κανονισμό 181/2011 εδώ
(πηγή: Γεν.Γραμματεία Καταναλωτή)

Σχόλια