Νέα Υγειονομική Διάταξη για τη λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα Υγειονομική Διάταξη υπ’αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις», σκοπός της οποίας είναι η ρύθμιση των αναγκαίων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία Επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Όπως αναφέρεται στην Υγ.Διάταξη, όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της, αυτοτελείς ή συνυπάρχουσες με άλλες επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν πρέπει να έχουν αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός των κέντρων διασκέδασης για τα οποία απαιτείται αδειοδότηση.

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr