Αναρτήσεις

Έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο (εγκύκλιος)

Φορολογική δήλωση συζύγων: Η σύζυγος μπορεί να υποβάλλει αυτοτελή δήλωση στην Ελλάδα παρότι είναι παντρεμένη με φορολογούμενο που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού

Πλήρη άρση του επαγγελματικού απορρήτου έναντι των φορολογικών Αρχών προβλέπει νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Κατάργηση της ειδικής έκπτωσης φόρου στους δικαστικούς προβλέπει το Πολυνομοσχέδιο

Τα δικαστήρια κράτους μέλους μπορούν να ελέγχουν τη νομιμότητα αιτημάτων άλλου κράτους μέλους για την παροχή φορολογικών πληροφοριών (ΔΕΕ)

Ποσό Φ.Π.Α. που αναγράφηκε σε εκδοθέν τιμολόγιο και αποδόθηκε στο Δημόσιο, ανεξάρτητα από το εάν είχε εισπραχθεί ή όχι από τον αντισυμβαλλόμενο, δεν επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν (ΣτΕ)

Καταδίκη της Ελλάδας από το ΔΕΕ για διαφορετική μεταχείριση στη φορολόγηση Κληροδοσιών υπέρ μη κερδοσκοπικών οργανισμών

Αίτημα του ΔΣΑ στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την υποχρεωτική χρήση POS από τους δικηγόρους

Η νέα διαδικασία υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής (Εγκύκλιος)

Η εξαίρεση από τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ των ψηφιακών βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών είναι συμβατή με την αρχή της ίσης μεταχείρισης (ΔΕΕ)

Νομικά ζητήματα από την καθιέρωση υποχρεωτικής τοποθέτησης και χρήσης POS από δικηγόρους

Εκπίπτει από τις δαπάνες ο ΦΠΑ του κόστους διατροφής των εργαζομένων επιχείρησης

Παραδεκτό αποδεικτικό μέσο ο κατάλογος με προσωπικά δεδομένα που καταρτίστηκε με σκοπό την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης- Σχέση Νομολογίας ΔΕΕ & ΕΔΔΑ

Παράταση για τις Συγκεντρωτικές μέχρι και 10 Απριλίου 2017

Φόρος εισοδήματος λόγω ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων, που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3220/2004

ΣτΕ: Υποχρέωση της εφορίας να καλεί σε εξηγήσεις πριν επιβάλλει πρόστιμο

Παράταση για τις Συγκεντρωτικές μέχρι και 31 Μαρτίου 2017

Υποχρεωτικά τα POS και για τους δικηγόρους

Χρόνος παραγραφής ελέγχου τραπεζικών λογαριασμών για φορολογικές παραβάσεις

Υπουργική Απόφαση: Με ποιές δαπάνες θα χτίζεται το αφορολόγητο