Αναρτήσεις

Αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης από θάνατο μετανάστη σε κέντρο υποδοχής (ΔΕφΑθ)

Αντισυνταγματική η αυτοδίκαιη κατάργηση θέσεων ιατρών βάσει του Ν.4254/2014 (ΔΕφΑθ)

Άκυρη επίδοση σε αντίκλητο δικηγόρο: Δεν είχε κατοικία ή χώρο εργασίας στην έδρα του δικαστηρίου και δεν προέκυπτε ότι ο συνεργάτης που παρέλαβε το έγγραφο εργαζόταν στον ίδιο χώρο

Αποζημίωση 700.000 ευρώ για το θάνατο στρατιώτη

Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Φόρος εισοδήματος λόγω ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων, που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3220/2004

Ηθική βλάβη από παράλειψη οργάνων δικαστικής λειτουργίας

Πάνω από 30 εκ. ευρώ καλείται να επιστρέψει η ΑΕΠΙ στους δημιουργούς σύμφωνα με δικαστική απόφαση

Αποζημίωση 600 χιλιάδες ευρώ για το θάνατο πυροσβέστη (ΣτΕ)

Προθεσμία καταβολής παραβόλου όταν γίνεται παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

Χρόνος παραγραφής ελέγχου τραπεζικών λογαριασμών για φορολογικές παραβάσεις

Φορολογικός έλεγχος- Παραγραφή- Συμπληρωματικά στοιχεία (ΔΕφΑθ)

Σημαντική απόφαση για την παραγραφή των φορολογικών αδικημάτων

Αποκατάσταση οικήματος σε παραδοσιακό οικισμό με αλλαγή χρήσης του σε τουριστικό κατάλυμα - Έννοια εισοδήματος από οικοδομές

Σύμπραξη μελετητικών γραφείων - Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής (ΔΕφΑθ)

Ετήσιο πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης (ΔΕφΑθ)

Μη νόμιμη η κατεδάφιση κτισμάτων της Ιεράς Μονής Καρέα στην Πεντέλη Αττικής (ΔΕφΑθ)

Αναγνώριση αλλοδαπού ως πολιτικού πρόσφυγα - Χορήγηση ασύλου (ΔΕφΑθ)

Απόρριψη αίτησης αναστολής κατά απόφασης Υφ. Αθλητισμού με την οποία επιβλήθηκε σε ΠΑΕ πρόστιμο και απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων (ΔΕφΑθ)

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά