Αναρτήσεις

Αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης από θάνατο μετανάστη σε κέντρο υποδοχής (ΔΕφΑθ)

Αποζημίωση 700.000 ευρώ για το θάνατο στρατιώτη