Αναρτήσεις

Κατάθεση ηλεκτρονικού παραβόλου αναβολής χωρίς εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού των 40 ευρώ (ΔΠρΑθ)

Προθεσμία καταβολής παραβόλου όταν γίνεται παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο

Προαγωγή Δικηγόρων: Δεν απαιτείται έκδοση παραβόλου από τον ΕΦΚΑ

Σε διαβούλευση σχέδιο νόμου για τα Δικαστικά Παράβολα. Κατάργηση ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές και πρόβλεψη παραβόλου αναβολής σε όλα τα δικαστήρια

ΔΣΑ: Χωρίς παράβολο και με προτεραιότητα οι πειθαρχικές αναφορές για παραβίαση του πλαισίου της αποχής