Αναρτήσεις

Διαγραφή Αλλοδαπών με δικαστικές απελάσεις από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων

Ποιές εκκρεμείς διοικητικές δίκες καταργούνται με το σχέδιο νόμου για την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης

Αναγνώριση αλλοδαπού ως πολιτικού πρόσφυγα - Χορήγηση ασύλου (ΔΕφΑθ)

Η διοικητική κράτηση των αλλοδαπών

Αλλοδαπός που δεν έχει συλληφθεί κατά την παράνομη διέλευσή του από τα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν δεν μπορεί να φυλακισθεί (Προτάσεις Εισαγγελέα ΔΕΕ)

Aπόκτηση ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση αλλογενούς