Αναρτήσεις

Σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με αλλαγές στη Διοικητική Δικονομία

Άκυρη επίδοση σε αντίκλητο δικηγόρο: Δεν είχε κατοικία ή χώρο εργασίας στην έδρα του δικαστηρίου και δεν προέκυπτε ότι ο συνεργάτης που παρέλαβε το έγγραφο εργαζόταν στον ίδιο χώρο

Επίκαιρα ζητήματα Συνταγματικού Δικαίου, Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου και Διοικητικής Δικονομίας

Ο νέος τόμος της Αχαϊκής Διοικητικής Νομολογίας σε ψηφιακή μορφή (pdf)

Η εξαίρεση δικαστών στη Διοικητική Δίκη: Τί αλλάζει με το ν.4446/2016

Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων

Η Αίτηση Επανάληψης της Διαδικασίας σύμφωνα με το νέο άρθρο 69Α του ΠΔ 18/89

Η νέα ρύθμιση του άρθρου 202 παρ.2 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Τήρηση του δικαιώματος ακρόασης για καταλογισμό προστίμου παράνομης δραστηριότητας σε αναδασωτέα έκταση

Παραδεκτός τρόπος προσκόμισης στοιχείων για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος (ΣτΕ)

Οι θέσεις των διοικητικών δικαστών επί του σχεδίου νόμου για την Διοικητική Δίκη

Πρόστιμο για νοθεία καυσίμων (ΔΠρΑθ)

Αυξημένη δικαστική δαπάνη για μεγάλα δικόγραφα. Μια ατυχής διάταξη του νόμου 4446/2016 με τις αλλαγές στη διοικητική δίκη

Ποιές εκκρεμείς διοικητικές δίκες καταργούνται με το σχέδιο νόμου για την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης

Μεγάλες αλλαγές στη Διοικητική Δίκη. Τί προβλέπει το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου

Νομιμοποίηση του πληρεξουσίου δικηγόρου στη Διοικητική Δίκη.Το άρθρο 28 του ΚΔΔ δεν προσκρούει σε Σύνταγμα και ΕΣΔΑ

Πρόσφατη Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σημαντική ανακοίνωση του Δ.Πρ.Θεσσαλονίκης για την κατάθεση δικογράφων και το ευεργέτημα πενίας

Ακύρωση Διοικητικής Πράξης λόγω μη αναγραφής ημερομηνίας έκδοσης - Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας

Αναστολή εκτέλεσης πειθαρχικής απόφασης κατά δημοσίου υπαλλήλου (ΣτΕ)

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά