Μεγάλες αλλαγές στη Διοικητική Δίκη. Τί προβλέπει το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «Μέτρα επιτάχυνσης και εξορθολογισμού της διοικητικής δίκης». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 08:00. Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου περιλαμβάνει εκτεταμένες αλλαγές στη διοικητική δίκη, όπως π.χ. τροποποιήσεις γενικών δικονομικών κανόνων, διατάξεων περί ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, αναφορικά με τη σχέση της διοικητικής με την πολιτική και ποινική δίκη, τροποποίηση
διατάξεων για την εξαίρεση δικαστών, τροποποιήσεις άρθρων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, εισαγωγή του θεσμού του εισηγητή δικαστή σε διαφορές ουσίας, κατάργηση εκκρεμών δικών και αλλαγή αρμοδιότητας για υποθέσεις προ του 2013. Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ και τα επιμέρους άρθρα προς διαβούλευση εδώ

Σχόλια