Αναρτήσεις

Ο νέος θεσμός της Ενδοδικαστικής Συμβιβαστικής Επίλυσης διαφορών στη Διοικητική Δίκη (άρθρο 126Β ΚΔΔ)

Η εξαίρεση δικαστών στη Διοικητική Δίκη: Τί αλλάζει με το ν.4446/2016

Νομιμοποίηση του πληρεξουσίου δικηγόρου στη Διοικητική Δίκη.Το άρθρο 28 του ΚΔΔ δεν προσκρούει σε Σύνταγμα και ΕΣΔΑ