Αναρτήσεις

Επίκαιρα ζητήματα Συνταγματικού Δικαίου, Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου και Διοικητικής Δικονομίας

Χορήγηση εμπιστευτικής έκθεσης ελέγχου μελέτης δημόσιου έργου σε ανάδοχο

H Φορολογική Δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων

Ακύρωση διαταγής πληρωμής για απαίτηση από διαφορά δημοσίου δικαίου

Το Δημόσιο Δίκαιο στην Πράξη: Επίκαιρα Ζητήματα

Η κατασκευαστική διαιτησία

Δημόσιο Δίκαιο και Οικονομία: Επίκαιρα Ζητήματα

Νέος Νόμος για την εξαίρεση από την αναστολή προσλήψεων στο Δημόσιο

Το Νέο Νομικό Πλαίσιο της Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν. 4387/2016)

Επίκαιρα Ζητήματα Μεταναστευτικού Δικαίου

Θέση διδάσκοντος Συνταγματικό-Διοικητικό-Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο στη Σχολή Διοίκησης Πολεμικού Ναυτικού

Μη νόμιμη η συμμετοχή υπαλλήλου σε συνδικαλιστική οργάνωση μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης (ΝΣΚ)

Υποτροφία για Μεταπτυχιακό Διοικητικού Δικαίου στη Γαλλία

Σύγχρονα θέματα Δημοσίου Δικαίου

Μεταπτυχιακό "Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική" στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Δημόσιο Δίκαιο σε μετάβαση: Προκλήσεις και Προοπτικές

Παγκόσμιο Διοικητικό Δίκαιο

Σε διαβούλευση σχέδιο νόμου για την Έννομη Προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων

Έγγραφος τύπος Δημοσίων Συμβάσεων (Γνωμοδότηση ΝΣΚ)