Θέση διδάσκοντος Συνταγματικό-Διοικητικό-Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο στη Σχολή Διοίκησης Πολεμικού Ναυτικού

Η Σχολή Διοίκησης & Επιτελών Πολεμικού Ναυτικού (ΣΔΕΠΝ) προκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαίας αντιμισθίας για την εκπαιδευτική περίοδο από 31 Αυγούστου 2016 έως 31 Ιουλίου 2017. Μεταξύ των διδασκόμενων μαθημάτων είναι το Συνταγματικό –Διοικητικό – Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο : Θέσεις διδασκόντων 1, σύνολο διδακτικών ωρών: 48. Υποβολή αιτήσεων μέχρι Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια