Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Θέση διδάσκοντος Συνταγματικό-Διοικητικό-Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο στη Σχολή Διοίκησης Πολεμικού Ναυτικού

Η Σχολή Διοίκησης & Επιτελών Πολεμικού Ναυτικού (ΣΔΕΠΝ) προκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαίας αντιμισθίας για την εκπαιδευτική περίοδο από 31 Αυγούστου 2016 έως 31 Ιουλίου 2017. Μεταξύ των διδασκόμενων μαθημάτων είναι το Συνταγματικό –Διοικητικό – Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο : Θέσεις διδασκόντων 1, σύνολο διδακτικών ωρών: 48. Υποβολή αιτήσεων μέχρι Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...