Αναρτήσεις

Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού για νομικά μαθήματα στη Σχολή Μονίμων Αξιωματικών

Θέση διδάσκοντος Συνταγματικό-Διοικητικό-Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο στη Σχολή Διοίκησης Πολεμικού Ναυτικού

Διορισμός καθηγητών νομικών μαθημάτων στη Σχολή της Ελληνικής Αστυνομίας

Θέσεις νομικών για τη διδασκαλία εμπορικού δικαίου και δικαίου επιχειρήσεων