Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού για νομικά μαθήματα στη Σχολή Μονίμων Αξιωματικών

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών) με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση. Προβλέπονται θέσεις διδασκόντων και για νομικά μαθήματα, οπου απαιτείται Πτυχίο Τμήματος Νομικής Σχολής ΑΕΙ. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 2 Ιουνίου 2017. Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια