Θέσεις νομικών για τη διδασκαλία εμπορικού δικαίου και δικαίου επιχειρήσεων

Η Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενδιαφέρεται να προσλάβει εκπαιδευτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 5 του ΠΔ 407/80 προκειμένου να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων της Σχολής, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-16. Η προκήρυξη αφορά την διδασκαλία μεταξύ άλλων και των μαθημάτων: Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ (Εμπορικό Δίκαιο) (Ειδικές Νομοθετικές Ρυθμίσεις).
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι 29/02/16. Διαβάστε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου