Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Υποτροφία για Μεταπτυχιακό Διοικητικού Δικαίου στη Γαλλία

Το Ίδρυμα Διοικητικού Δικαίου Μ. Στασινοπούλου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές Διοικητικού ή και εν γένει Δημοσίου Δικαίου ή Διοικητικής Επιστήμης στη Γαλλία. Η υποτροφία αποτελεί χορηγία της Ακαδημίας Αθηνών προς το Ίδρυμα Διοικητικού Δικαίου Μ. Στασινοπούλου. Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται στις δώδεκα χιλιάδες Ευρώ (12.000 €). Η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει κατόπιν διαγωνισμού, ο οποίος θα λάβει
χώρα στο Μέγαρο του Συμβουλίου της Επικρατείας (Πανεπιστημίου 47-49, Αθήνα). Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Υποτροφία για Διδακτορικό στο Ποινικό Δίκαιο από την Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδηµία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισµό για τη χορήγηση εννέα (9) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτε...