Έγγραφος τύπος Δημοσίων Συμβάσεων (Γνωμοδότηση ΝΣΚ)

Απάντηση επί του ερωτήματος εάν είναι νόμιμο το σχέδιο συμβάσεως μεταξύ της Γεν.Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπ.Ναυτιλάς και Νησιωτικής Πολιτικής αφενός και της ΕΥΑΔΑΠ ΑΕ αφετέρου για την παροχή νερού προκειμένου να υδροδοτηθούν τα άνυδρα νησιά των Κυκλάδων μέχρι 31.12.2016 ενόψει των όρων που διαλαμβάνει η σύμβαση για τα έτη 2015 και 2016, δίνει η υπ’αρ. 44/2016 Ατομική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση, ο έγγραφος τύπος στον οποίο υποβάλλονται υποχρεωτικά οι
συμβάσεις του Δημοσίου είναι συστατικός. Τυχόν αναληφθείσες από τον αντισυμβαλλόμενο και εκτελεσθείσες σε προγενέστερο της υπογραφής της σύμβασης υποχρεώσεις, δεν καλύπτονται, λόγω της παντελούς έλλειψης έγγραφου τύπου. Διαβάστε τη Γνωμοδότηση εδώ

Σχόλια