Παγκόσμιο Διοικητικό Δίκαιο

Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (EEΔ) διοργανώνει με θέμα «Παγκόσμιο Διοικητικό Δίκαιο», την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016, 17:00-19:00. Πρόεδρος: Εμμανουήλ Ρούκουνας, Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ομιλητές: Ευαγγελία Κουτούπα-Ρεγκάκου, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ: «Παγκόσμιο Διοικητικό Δίκαιο, ένας ανερχόμενος κλάδος» και Δημήτριος Γ. Ράικος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Πρόεδρος
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ: «Τα διεθνή διοικητικά δικαστήρια στο πλαίσιο του Παγκοσμίου και του Διεθνούς Διοικητικού Δικαίου». Η είσοδος είναι ελεύθερη. Δηλώσεις συμμετοχής στις επιστημονικές εκδηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο enwsiellinwndimosiologwn@gmail.com

Σχόλια