Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Παγκόσμιο Διοικητικό Δίκαιο

Η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (EEΔ) διοργανώνει με θέμα «Παγκόσμιο Διοικητικό Δίκαιο», την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016, 17:00-19:00. Πρόεδρος: Εμμανουήλ Ρούκουνας, Ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Ομιλητές: Ευαγγελία Κουτούπα-Ρεγκάκου, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ: «Παγκόσμιο Διοικητικό Δίκαιο, ένας ανερχόμενος κλάδος» και Δημήτριος Γ. Ράικος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Πρόεδρος
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ: «Τα διεθνή διοικητικά δικαστήρια στο πλαίσιο του Παγκοσμίου και του Διεθνούς Διοικητικού Δικαίου». Η είσοδος είναι ελεύθερη. Δηλώσεις συμμετοχής στις επιστημονικές εκδηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο enwsiellinwndimosiologwn@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κα...