Το Νέο Νομικό Πλαίσιο της Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν. 4387/2016)

Επιστημονικές εκδηλώσεις της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ακαδηµίας 60, 1ος όροφος. Εκδήλωση της ΕΕΔ σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας (ΕΚΑΥΠ) της Νοµικής Σχολής Αθηνών την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016, 18:00 - 20:00: «Το Νέο Νομικό Πλαίσιο Της Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν. 4387/2016)». Οµιλητές:
Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής της Νοµικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ∆ικηγόρος Πατρίνα Πα̟αρρηγο̟ούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νοµικής Σχολής Αθηνών, ∆ικηγόρος Aθηνά Πετρόγλου, ∆ικηγόρος, ∆ιευθύντρια Επιστηµονικού Περιοδικού Ε∆ΚΑ Συντονίστρια: Σταυρούλα Κτιστάκη, Πάρεδρος ΣτΕ, Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστηµίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. ∆ηλώσεις συµµετοχής γίνονται και ηλεκτρονικά στο enwsiellinwndimosiologwn@gmail.com. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συµµετοχής σε όσους θα παρακολουθήσουν τις επιστηµονικές εκδηλώσεις του κύκλου.

Σχόλια