Αναρτήσεις

Δίκαιο και Πολιτική

Δίκαιο και Δικανική Κρίση: Μιά φιλοσοφική αναθεώρηση της Μεθοδολογίας του Δικαίου

Η Δυναμική Ερμηνεία του Συντάγματος

Ο νέος τόμος της Αχαϊκής Διοικητικής Νομολογίας σε ψηφιακή μορφή (pdf)

Εργαστήριο εγκληματολογίας - Διερεύνηση ανεξιχνίαστων εγκλημάτων

Εγχειρίδιο Εγκληματολογίας για τον Αστυνομικό και Δικαστικό Συντάκτη

H διάρκεια της προσωρινής κράτησης και η διαδικασία ελέγχου της

Η κατασκευαστική διαιτησία

Η Αλληλεγγύη ως Θεμελιώδης Αρχή Δικαίου

Ο Φιλελευθερισμός και τα Όρια της Δικαιοσύνης

Το Ανώτατο Δικαστήριο των Η.Π.Α.

Η δίκη για φόνο και άλλα μυστήρια

Πρόσωπα, Λόγοι και Πράγματα- Iδιοκτησία και μη διανεμητική δικαιοσύνη

Μικροί ΔασοΝόμοι

H δίκη του Χριστού: Πιλάτος και Ιησούς

Τα δικαιώματα του παιδιού

Νόμος περί τέκνων