Πρόσωπα, Λόγοι και Πράγματα- Iδιοκτησία και μη διανεμητική δικαιοσύνη

Πρόσωπα, Λόγοι και Πράγματα- Iδιοκτησία και μη διανεμητική δικαιοσύνη (Bασιλογιαννης Κ. Φίλιππος): "Αν είχα γράψει ένα άλλο βιβλίο, το βιβλίο που είχα αρχικά σχεδιάσει, το ανά χείρας δεν θα αποτελούσε παρά παράρτημα σε μιά κύρια προβληματική· ωστόσο, δεν είναι παρά η ίδια η διαλεκτική του αντικειμένου του που το μετέθεσε, κατά την πορεία της έρευνας, στο επίκεντρό της. Το αρχικό ζήτημα, αν και εμπεριέχεται συνοπτικά στην παρούσα μονογραφία, δεν αποτελεί παρά μιά μεθοδολογική παρέκβαση: Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005 - 2006, στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος της Φιλοσοφίας του Δικαίου στο
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, είχα αναλάβει την ευθύνη της διευθύνσεως ενός σεμιναρίου με θέμα τη νομική κατασκευή. Αποτέλεσμα εκείνης της ερευνητικής διδασκαλίας υπήρξε ένα εκτεταμένο χειρόγραφο, αφιερωμένο αφ’ ενός μεν στη γνωστή διαμάχη που έλαβε χώρα στη Γερμανία, κατά τον 19ο αιώνα, ως προς το επιστημολογικό καθεστώς των νομικών εννοιών, εφ’ ετέρου δε στη σύγχρονη συζήτηση που προκάλεσε με το ύστερο έργο του ο John Rawls, υποστηρίζοντας, έναντι της ενορασιοκρατίας (intuitionism), μιά καντιανή και εν συνεχεία – αναθεωρώντας την – μιά πολιτική κατασκευοκρατία (constructivism). Ήδη από αυτό το προκαταρκτικό στάδιο του βιβλίου που δεν έγραψα (ή – αυτοδεσμεύομαι! – δεν έχω ακόμη γράψει) διαφάνηκε η ανάγκη ενός παραδείγματος, που να αναδεικνύει με κατά το δυνατόν ανάγλυφο τρόπο τα φιλοσοφικά ζητήματα της νομικής κατασκευής". (Από τον πρόλογο του βιβλίου, εκδόσεις Ευρασία,2015)

Σχόλια