Πρόστιμο για νοθεία καυσίμων (ΔΠρΑθ)

Με την υπ'αρ. 2135/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20ο Μονομελές), το Δικαστήριο έκανε δεκτή την υπό κρίση προσφυγή και ακύρωσε απόφαση του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, με την οποία επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα πρόστιμο ποσού 20.000 ευρώ για διάθεση στην αγορά πετρελαίου κίνησης κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 2251/1994.  Αποβάλλεται από τη δίκη ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μετά του Υπουργού Οικονομικών,
δεδομένου ότι, στη δίκη ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων το Δημόσιο εκπροσωπεί μόνον ο Υπουργός Οικονομικών, κατ’ άρθρο 25 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ. 
Κρίθηκε ότι, μη νομίμως επιβλήθηκε το ένδικο πρόστιμο, κατ’ επίκληση των γενικών διατάξεων 7 και 14 του ν. 2251/1994 περί την υγεία και ασφάλεια εν γένει των καταναλωτών, αφού έχει ήδη επιβληθεί, κατ’ επίκληση των ειδικότερων κυρωτικών διατάξεων του ν. 3054/2002 που θεσπίζει υποχρεώσεις περί την ποιότητα των διατιθεμένων πετρελαιοειδών προϊόντων στον προσφεύγοντα για την ίδια παράβαση με έτερη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης πρόστιμο ποσού 150.000 ευρώ. (adjustice.gr)

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr