Η νέα διαδικασία υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής (Εγκύκλιος)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Εγκύκλιος ΠΟΛ. 1064 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής». Με την Εγκύκλιο καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η διαδικασία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής και της έκδοσης των αποφάσεων. Ακόμα ρυθμίζονται τα θέματα καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής.
Δείτε την Εγκύκλιο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια