Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για καθυστέρηση της Διοίκησης να συμμορφωθεί με δικαστική απόφαση για πάνω από 6 χρόνια

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με απόφασή του της 4ης Απριλίου 2017, καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο) επιδικάζοντας 3000 ευρώ για ηθική βλάβη και 1000 ευρώ για δικαστικά έξοδα σε Ελληνίδα υπήκοο από τη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση αφορούσε σε αιτίαση της προσφεύγουσας ότι η Διοίκηση καθυστέρησε επί 6 και πλέον χρόνια τη συμμόρφωση με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου υπέρ της που αφορούσε την αγορά οικοπέδου.
Στις 29 Ιανουαρίου 1991 η προσφεύγουσα απευθύνθηκε στο Τμήμα Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας της Χαλκιδικής αναφορικά με την αγορά έκτασης γης στα Νέα Φλογητά με σκοπό να το χρησιμοποιήσει ως κήπο. Η αίτησή της απορρίφθηκε δύο φορές με το σκεπτικό ότι δεν ζούσε στα Νέα Φλογητα. Στις 13 Φεβρουαρίου 1998 η προσφυγή της κατά των απορριπτικών αποφάσεων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης απορρίφθηκε και άσκησε έφεση στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, το οποίο εξέδωσε απόφαση στις 12 Ιανουαρίου 2004 ακυρώνοντας την απόφαση του Τμήματος Απαλλοτριώσεων και αναπέμποντας την απόφαση σε αυτό, με το σκεπτικό ότι η προσφεύγουσα πληρούσε όλα τα νόμιμα κριτήρια και ότι το Τμήμα έπρεπε να είχε αξιολογήσει θετικά την αίτησή της μαζί με όλες τις άλλες αιτήσεις πριν αυτή.
Στις 30 Δεκεμβρίου 2004 το Τμήμα Απαλλοτριώσεων έλαβε τη δικαστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και το αίτημα της προσφεύγουσας για συμμόρφωση με την απόφαση. Στις 23 Αυγούστου 2006 η Νομαρχία Χαλκιδικής ενημέρωσε την προσφεύγουσα ότι το αίτημά της δεν μπορούσε να προχωρήσει καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο ακίνητο. Στις 8 Δεκεμβρίου 2008, έχοντας στείλει επιστολή διαμαρτυρίας στο Τμήμα Απαλλοτριώσεων και Ακίνητης Περιουσίας, η προσφεύγουσα απευθύνθηκε στην Τριμελή Επιτροπή του ΣτΕ που είναι αρμόδια για την εφαρμογή των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων από τη Διοίκηση. 
Σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2010, το Τμήμα Απαλλοτριώσεων είχε αρνηθεί να συμμορφωθεί με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου για διάστημα πέντε ετών χωρίς νόμιμο λόγο και έδωσε διορία δύο μηνών στη Νομαρχία Χαλκιδικής να προχωρήσει στην εφαρμογή της απόφασης.
Με απόφαση της 20ης Οκτωβρίου 2010 το Τμήμα Απαλλοτριώσεων συμφώνησε να πωλήσει ένα οικόπεδο στην προσφεύγουσα, επισημαίνοντας ότι ήταν το μόνο διαθέσιμο στα Νέα Φλογητα.
Βάσει του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ, η προσφεύγουσα διαμαρτυρήθηκε για την καθυστέρηση της Διοίκησης πέραν των 6 ετών, να συμμορφωθεί με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου της 12ης Ιανουαρίου 2004. (hudoc/legalnews24.gr)

Σχόλια