Εκδηλώσεις για το Σήμα στη Θεσσαλονίκη

Η Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της διμερούς σύμβασης συνεργασίας του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει τη συνδιοργάνωση των ακόλουθων εκδηλώσεων :
1. Παράδοση μαθημάτων επί εμπορικού σήματος στο προπτυχιακό & μεταπτυχιακό πρόγραμμα μαθημάτων β’ εξαμήνου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 03 & 06 Απριλίου 2017 αντίστοιχα.
2. Ημερίδα- Σεμινάριο με θέμα: «Πρακτική του EUIPO και Νομολογία των Δικαστηρίων της Ε.Ε. επί Απόλυτων Λόγων Απαραδέκτου (περιγραφικότητα και έλλειψη διακριτικής δύναμης)- Απόρριψη σήματος λόγω έλλειψης Καλής Πίστης – Κοινή πρακτική EUIPO και Εθνικών Γραφείων για το πεδίο προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων – Αρμοδιότητα Δικαστηρίων Σημάτων της ΕΕ. » στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συνεδριακού Κέντρου της Τράπεζας Πειραιώς του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στις 04 Απριλίου 2017. Δείτε το πρόγραμμα εδώ
3. Ημερίδα- Σεμινάριο με θέμα: «Προστασία σημάτων σε επίπεδο Εθνικό και ΕΕ - Διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεων & απόλυτοι λόγοι απόρριψης σήματος - Σήματα και Σχέδια» στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, στις 05 Απριλίου 2017. Δείτε περισσότερα εδώ

Σχόλια