Διαμεσολάβηση και Διοικητικές Διαφορές: Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.). ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών (Ε.Ι.Δ.Ε.) διοργανώνουν Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Διαμεσολάβηση και Διοικητικές Διαφορές – η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα», την Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017 στις 18:00, στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ακαδημίας 60, Αθήνα. Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Σχόλια