Διεθνείς αντιδικίες σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις: Δείτε σε βίντεο την Ημερίδα του ΔΣ Πατρών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών και η Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης διοργάνωσαν πολύ σημαντική ημερίδα με θέμα: "Διεθνείς αντιδικίες σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις: Ο Κανονισμός 1215/2012 (Βρυξέλλες Ια)" την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017, στην αίθουσα διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών «Κωστής Στεφανόπουλος»
Κατά την 1η Συνεδρία, στην οποία πρόεδρος ήταν ο Νικόλαος Παπάκος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, ακούστηκαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από τους: Ευάγγελο Βασιλακάκη, Καθηγητή Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης -Δικηγόρο με θέμα
"Το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού - Γενική δωσιδικία και συντρέχουσες δωσιδικίες"
και τον Αθανάσιο Πανταζόπουλο, ΔΝ - Πρωτόδικη Αμαλιάδας με θέμα "Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας - Εκκρεμοδικία"
Στη 2η Συνεδρία, στην οποία πρόεδρος ήταν ο Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης -Δικηγόρος, πολύ σημαντικές ήταν οι εισηγήσεις από την Ελευθερία Χριστιανοπούλου, ΔΝ -Δικηγόρο με θέμα "Η προστασία του ασθενέστερου διαδίκου στις συμβάσεις καταναλωτών" και από τον Δημοσθένη Λέντζη, Λέκτορα Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης με θέμα "Αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων".
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι εισηγήσεις είχαν πρακτικό προσανατολισμό με μνεία νομολογιακών περιπτώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων για κάθε δικηγόρο και κάθε νομικό γενικά. Δείτε το βίντεο της ημερίδας εδώ

Σχόλια