Αναρτήσεις

Αποποίηση κληρονομίας από ανήλικο κληρονόμο

Αποποιήσεις Κληρονομιών: Μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια λόγω φόρων και χρεών

Αντισυνταγματικός ο φόρος κληρονομίας επί απαλλοτριούμενου ακινήτου σύμφωνα με το ΣτΕ