Αναρτήσεις

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής : Αναιτιώδης η εκποιητική δικαιοπραξία της εκχώρησης απαιτήσεων έναντι της υποσχετικής - Καταχρηστικός όρος η χρήση έτους 360 ημερών για τον υπολογισμό των τόκων (ΜΠρΗλ)

Ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω έλλειψης της διαδικαστικής προϋπόθεσης της έγγραφης απόδειξης της νομιμοποίησης της επισπεύδουσας (ΜΠρΠειρ)

Ακύρωση διαταγής πληρωμής: Ελευθέρωση του εγγυητή λόγω μη δικαστικής επιδίωξης της απαίτησης από την τράπεζα εντός ενός έτους από όταν έγινε απαιτητή η οφειλή

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής. Αδυναμία δανειολήπτη. Καταχρηστική συμπεριφορά τράπεζας

Ατομική ειδοποίηση οφειλών: Aρχή της αναγκαστικής εκτέλεσης του Δημοσίου. Πως να αντιδράσετε

Οι αλλαγές στην Αναγκαστική Εκτέλεση στο νέο Κώδικα Πολ.Δικονομίας (αρ.912-937)

Aκύρωση κατάσχεσης ακινήτου - Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού (Νομολογία ΔΠρΑθ)

Προσωρινή δικαστική προστασία - Ακύρωση έκθεσης κατάσχεσης (ΔΠρΑθ)

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά