Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής : Αναιτιώδης η εκποιητική δικαιοπραξία της εκχώρησης απαιτήσεων έναντι της υποσχετικής - Καταχρηστικός όρος η χρήση έτους 360 ημερών για τον υπολογισμό των τόκων (ΜΠρΗλ)

MΠρ Ηλείας αρ. απόφασης 298/2023 (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) – Δικαστής Βασιλική Ρέππα, Πρωτοδίκης - Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής και επιταγής προς πληρωμή, ο ανακόπτων οφειλέτης αλυσιτελώς προτείνει λόγους ανακοπής κατά του κύρους της σύμβασης πώλησης επιχειρηματικών απαιτήσεων στην εταιρεία ειδικού σκοπού κατά το Ν.3156/2003 , καθώς κατά την άποψη που το παρόν Δικαστήριο υιοθετεί ως ορθότερη η εκποιητική δικαιοπραξία της εκχώρησης και επί τιτλοποίησης επιχειρηματικών απαιτήσεων είναι αναιτιώδης έναντι της υποσχετικής και συνεπώς τα αποτελέσματα αυτής [εκχώρησης] επέρχονται ανεξάρτητα από το κύρος ή αναστρέψιμο της αιτίας- Παράθεση αντίθετης άποψης.

Παράνομη και καταχρηστική χρήση ημερολογιακού έτους 360 ημερών κατ’ εφαρμογή του άκυρου Γ.Ο.Σ της επίμαχης σύμβασης, επέδρασε στην διαμόρφωση του τελικώς οφειλόμενου ποσού και συνεπώς η απαίτηση της καθ’ ης δεν είναι εκκαθαρισμένη, λόγω της ενσωμάτωσης σε αυτήν των ως άνω παρανόμως υπολογιζόμενων επιπλέον τόκων, καθώς και των ποσών που προέκυπταν από τον ανατοκισμό τους κάθε εξάμηνο βάσει της παράνομης και αθέμιτης πρακτικής της καθ’ ης. Δεν δύναται να αποδειχθεί εν γένει η ακριβής ποσότητα της απαίτησης, αλλά, αντιθέτως υπάρχει αμφιβολία για το ύψος αυτής, καθισταμένης της απαίτησης μη εκκαθαρισμένης στο σύνολο της. Δεκτός ο σχετικός λόγος ανακοπής- Ακυρώνεται η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής.

(η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του Βασίλη Γαλανόπουλου, δικηγόρου Πατρών)

Δείτε την Απόφαση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά