Αναρτήσεις

Μη αναγραφή ΑΦΜ και ΔΟΥ στην έκθεση έφεσης. Δεν προκαλείται απαράδεκτο όταν αυτά προκύπτουν από άλλο έγγραφο της δικογραφίας

Νέα νομολογία: Απόρριψη δικογράφου ως απαράδεκτου λόγω μη αναγραφής του ΑΦΜ

Ποινική δίωξη κατά του λογιστή της Τεκτονικής Στοάς. Η Στοά δεν απέδιδε ΦΠΑ και δεν είχε ούτε καν ΑΦΜ