Νέο Προεδρικό Διάταγμα για την ηλεκτρονική δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων στην ιστοσελίδα πλειστηριασμών του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 162/7-9-2016) το Προεδρικό Διάταγμα 95/2016 για τη Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης απόφασης δικαστηρίου στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ), μετά από την άσκηση ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 954 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής δικονομίας. Όπως προβλέπεται στο
άρθρο 3 του ΠΔ οι δημοσιεύσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δικαστική χρήση. Για το σκοπό αυτόν, τόσο οι χρήστες του Πληροφοριακού Συστήματος όσο και οι ενδιαφερόμενοι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να εκτυπώνουν μέσω της Ιστοσελίδας, αντίγραφο της δημοσιευθείσας απόφασης. Το εκτύπωμα αυτό λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο και για την επιβεβαίωσή του ο φορέας παρέχει σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω της Ιστοσελίδας. Δείτε το ΠΔ 95/2016 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΕΔΩ

Σχόλια