Σχέδιο Νόμου για την Παροχή Νομικής Βοήθειας σε διαβούλευση

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό τον τίτλο: «παροχή νομικής βοήθειας σε φυσικά πρόσωπα».Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00.  Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του σ/ν «Συνήγοροι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου μπορούν να οριστούν δικηγόροι με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο
ετών, εφόσον τα καθαρά ετήσια ατομικά εισοδήματά τους από κάθε πηγή δεν υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ, δεν έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά, και δεν έχουν καταδικαστεί οριστικά για εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 4194/2013. Από τους δικηγόρους στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα Συνηγόρου τουλάχιστον το 50% πρέπει να προέρχεται από όσους ασκούν τη δικηγορία έως 12 έτη. Εφόσον υποβληθούν αντίστοιχες υποψηφιότητες, ορίζεται τουλάχιστον ένας Συνήγορος από τον Δικηγορικό Σύλλογο κάθε Πρωτοδικείου της οικείας εφετειακής περιφέρειας».
Δείτε το Σχέδιο Νόμου εδώ
Δείτε τα άρθρα του σ/ν προς διαβούλευση εδώ.

Σχόλια