Η Αγωγή Αποζημίωσης για παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού

O Ερευνητικός Σύλλογος Αποφοίτων ΠΜΣ Ευρωπαϊκού Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών (ELMAA), διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Η Αγωγή Αποζημίωσης για παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού: Η Οδηγία 2014/104/ΕΕ ως πρόκληση για τον εθνικό νομοθέτη και
τον εφαρμοστή του δικαίου της Ε.Ε.». Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017, στις 6:00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δ.Σ.Α. (Ακαδημίας 60). Ομιλητές:
- Ρ.Ε. Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Δικαίου, Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., με θέμα: «Σχέση δημόσιας και ιδιωτικής επιβολής
στο ενωσιακό δίκαιο ανταγωνισμού μετά την Οδηγία 2014/104/ΕΕ»
- Λ. Κιτσαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου, Νομική Σχολή, Δ.Π.Θ., με θέμα: « Βασικά ουσιαστικού δικαίου ζητήματα της οδηγίας 2014/104/ΕΕ, ιδίως σε σχέση με το κοινό αδικοπρακτικό δίκαιο»
- Β. Καραγιάννης, Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου (Universite Libre de Bruxelles), εντεταλμένος διδασκαλίας Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, με θέμα: «Το σύστημα των κοινοποιήσεων στην οδηγία 2014/104/ΕΕ»
Παρεμβαίνοντες:
- Θ. Ηλιόπουλος, ΜΔΕ Ευρωπαϊκό Δίκαιο-Ε.Κ.Π.Α., LLM Law and Economics-Utrecht University, με θέμα: «Οι μέθοδοι ποσοτικοποίησης της ζημίας από παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού»
- Κ. Μανίκας, ασκούμενος δικηγόρος, δικηγορική εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες, με θέμα: «Η ένσταση μετακύλισης της ζημίας στις αγωγές αποζημίωσης λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού και οι προϋποθέσεις θεμελίωσής της»
Την εκδήλωση θα συντονίσει ο κ. Βασίλειος Χριστιανός, ομότιμος Καθηγητής Δικαίου της ΕΕ και Διευθυντής του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου. 

Σχόλια

Στήρiξε το LegalNews24.gr