Αναρτήσεις

Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης οφειλετών του Δημοσίου (εγκύκλιος)

Έλεγχος στην κατοικία του φορολογούμενου: Απαιτείται η παρουσία δικαστικού λειτουργού (εγκύκλιος)

Έννοια εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων, κατά την έννοια των παρ. 2 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 4337/2015

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 4410/2016 με φορολογικές και άλλες διατάξεις