Η Πολιτική Δικονομία μετά το Ν.4335/2015

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων Κρήτης με αφορμή την έκδοση του βιβλίου Πολιτική Δικονομία των Καθηγητών Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Καλλιόπης Μακρίδου, Χαρούλας Απαλαγάκη και Γεωργίου Διαμαντόπουλου, διοργανώνει την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 18:30, στα Χανιά Κρήτης, Αίθουσα Εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Χανίων, Πλατεία Σοφοκλή Βενιζέλου 1, 4ος όροφος ημερίδα με θέμα: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ μετά το Ν. 4335/2015. Ομιλητής: Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής Νομικής
Σχολής ΑΠΘ. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση. Την εκδήλωση διευθύνει και συντονίζει ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων κ. Ιωάννης Δασκαλάκης.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου Κρήτης με αφορμή την έκδοση του βιβλίου Πολιτική Δικονομία των Καθηγητών Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καλλιόπης Μακρίδου, Χαρούλας Απαλαγάκη και Γεωργίου Διαμαντόπουλου διοργανώνει την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 18:30 στο Ηράκλειο Κρήτης, Αίθουσα «Αριάδνη» Ξενοδοχείου Καψής Αστόρια, Πλατεία Ελευθερίας 11 ημερίδα με θέμα: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ μετά το Ν. 4335/2015. Ομιλητής: Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση. Την εκδήλωση διευθύνει και συντονίζει ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Άρης Ροζάκης.

Σχόλια