Ακύρωση της Διαιτητικής Αποφάσεως κατ’ άρθρο 897 αριθ. 6 ΚΠολΔ

Η Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνουν εκδήλωση – ομιλία του Ιωάννη Στ. Δεληκωστόπουλου, Επίκουρου Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δικηγόρου με θέμα: «Ακύρωση της Διαιτητικής Αποφάσεως κατ’ άρθρο 897 αριθ. 6 ΚΠολΔ». Ακαδημίας 60, Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 8 μ.μ.
Διάγραμμα εισήγησης
Ι. Αντικείμενο της εισήγησης-Οριοθέτηση
ΙΙ. Αγωγή ακύρωσης επί εσωτερικής διαιτησίας
ΙΙΙ. Πρακτική σημασία του λόγου ακύρωσης κατ’ άρθρο 897 αριθ. 6 ΚΠολΔ
IV. Η διεθνής προβληματική. Δικαιο-συγκριτικά στοιχεία
V. Μεθοδολογία
VI. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου υπ. αριθ. 14/2015
VII. Επακόλουθα-Αντανακλαστικές συνέπειες της απόφασης της ΟλΑΠ 14/2015 επί διεθνούς διαιτησίας
VIII. Τελικές παρατηρήσεις
(sakkoulas.gr)

Σχόλια