Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Τα ασφαλιστικά μέτρα στο Ιταλικό και Ελληνικό Δικονομικό Δίκαιο

Διεθνής Ημερίδα: Τα ασφαλιστικά μέτρα στο Ιταλικό και Ελληνικό Δικονομικό Δίκαιο την Παρασκευή 15.4.2016/ 9:00 π.μ. στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Προεδρεύων: Federico Carpi, Ομότιμος καθηγητής University of Bologna, Eπίτιμος Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Δικονομικού Δικαίου, Πρόεδρος της Ιταλικής Ένωσης Δικονομικού Δικαίου
Ομιλητές (κατά σειρά παρουσίασης):
-Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
-Carlo Rasia, Καθηγητής, University of Bologna
-Kαλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
-Michele Angelo Lupoi, Καθηγητής, University of Bologna
-Δημήτριος Μανιώτης, Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
-Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
Oργανωτική Επιτροπή:
-Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
-Kαλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διαβάστε επίσης:

Παραγραφή δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου με βάση συμπληρωματικά στοιχεία

ΔΕφΑθ 3578/2016: Με την κρινόμενη προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη, λόγω παρόδου της προβλεπόμενης προθεσμίας προς έκδ...