Παράνομη η κατάσχεση από την αστυνομία υπολογιστή που περιείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας χωρίς δικαστική εντολή (ΕΔΔΑ)

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Ισπανία, με έξι ψήφους υπέρ και μία κατά, για παραβίαση του άρθρου 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης (ΕΣΔΑ).
Ειδικότερα η υπόθεση (Trabajo Rueda v. Spain αρ.προσφ. 32600/12) αφορούσε στην κατάσχεση του υπολογιστή του προσφεύγοντος Trabajo Rueda με την αιτιολογία ότι περιείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας.
Το Δικαστήριο έκρινε ότι η πρόσβαση της αστυνομίας στα αρχεία του προσωπικού υπολογιστή του Rueda και η καταδίκη του για παιδική πορνογραφία συνιστούσε παρέμβαση στο δικαίωμά του για σεβασμό της ιδιωτικής του ζωής.
Το Δικαστήριο σημείωσε ότι η παρέμβαση αυτή προβλεπόταν στο νόμο, σε συνδυασμό με τη νομολογία του Συνταγματικού Δικαστηρίου, θεσπίζοντας τον κανόνα ότι απαιτείται προηγούμενη δικαστική άδεια σε περίπτωση που είναι πιθανό να παραβιαστεί η ιδιωτική ζωή ενός ατόμου, εκτός από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, περίπτωση κατά την οποία και πάλι θα γινόταν μεταγενέστερος δικαστικός έλεγχος.
Το  Δικαστήριο έκρινε ότι η κατάσχεση από την αστυνομία του υπολογιστή ο έλεγχος των αρχείων που αυτός περιείχε, χωρίς προηγούμενη δικαστική εξουσιοδότηση, δεν ήταν ανάλογη προς το σκοπό του νόμου ("πρόληψη του εγκλήματος" και "προστασία των δικαιωμάτων των άλλων") και δεν ήταν "αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία".
Το Δικαστήριο έκρινε επίσης ότι ήταν δύσκολο να θεωρηθεί επείγων ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης κατάστασης στην οποία η αστυνομία κατάσχεσε τα αρχεία από τον προσωπικό υπολογιστή του προσφεύγοντος Rueda χωρίς τη συνήθη απαίτηση προηγούμενης δικαστικής εξουσιοδότησης, όταν στην πραγματικότητα ο εν λόγω υπολογιστής ήταν ήδη στα χέρια της αστυνομίας και η προηγούμενη εξουσιοδότηση θα μπορούσε να είχε ληφθεί αρκετά σύντομα να παρεμποδίζονται οι αστυνομικές έρευνες. (hudoc.echr.coe.int/ legalnews24.gr)

Σχόλια