Αναρτήσεις

Διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών κατά την οικογενειακή επανένωση και μετεγκατάσταση (ΣτΠ)

Δικαστήριο έκρινε ότι οι μετανάστες θα πρέπει να προσαρμόζονται στους νόμους των χωρών που τους φιλοξενούν. Νόμιμο το πρόστιμο σε Ινδό Σιχ που έφερε "ιερό" μαχαίρι 20 εκατοστών

Σε διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για τη Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου και τα Δικαιώματα του Παιδιού

Ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη: Το κράτος δικαίου να μην αμφισβητηθεί από την οικονομική κρίση

Κράτηση αιτούντος άσυλο και θεμελιώδη δικαιώματα – Απόφαση ΔΕΕ της 15ης Φεβρουαρίου 2016